Digesta 1.1.1 pr: Hukukla meşgul olacak kimse önce hukuk adının nereden geldiğini bilmek zorundadır. Nitekim hukuk adaletten çıkmıştır. Celsus'un isabetli tanımına göre hukuk iyi ve adil olanın sanatıdır.

Yenidünya Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Yenidünya Hukuk Bürosu, ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku başta olmak üzere, hukukun farklı disiplinlerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların adil bir şekilde çözümü adına meslek etiğine uygun tarzda bilimsel ve etkin bir hukuksal hizmet sunmayı hedeflemektedir.

Büromuz, uygulamada ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin olarak her alanda uzman akademisyenlerle yürütülen işbirliği ile danışmanlık ve dava hizmeti sunmasının yanı sıra akademik çalışmalar ve bilimsel mütalaar ile hukuk biliminin gelişmesine katkı sunmaktadır.