Av. Arb. Esra Yenidünya

Av. Arb. Esra Yenidünya

Av. Arb. Esra Yenidünya

  • Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı bilirkişi listesinde Aktüerya ve İş Hukuku uyuşmazlıklarında bilirkişi olarak görev yapmaktadır. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdinde Arabulucu siciline ve İstanbul Barosu’na kayıtlıdır. İngilizce bilmektedir.