Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku, günümüz dünyasında hızla gelişme gösteren ve her geçen gün farklı teknolojik araçların özellik ve nitelikleri ile değişen, gelişen bir hukuk dalıdır. Teknolojinin hızlı gelişimi, insanlar arasında zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın iletişimi artırmış, hayat olaylarının kaydını, saklanmasını, aktarılmasını sıradan faaliyetler haline getirmiştir. Bilişim hukuku, bilginin kaydedilmesi, saklanması, işlenmesi, transferi ve nihayet en önemlisi korunması işlemlerinin her birinin hukuksal çerçevesini, ulusal ve uluslararası düzeyde oluşturma çabalarının bir sonucudur. Günümüzde en karmaşık iktisadi, mesleki faaliyetlerden, en basit kişisel ihtiyaçlara kadar, bilişim araçları kullanılmaktadır. Klasik suçlar olarak ifade edebileceğimiz dolandırıcılık, hırsızlık, emniyeti suiistimal, hakaret, iftira, sahtecilik gibi fiiller, artık neredeyse bilişim sistemleri aracılığıyla sıklıkla işlenen suçlar haline gelmişlerdir. Bunun yanı sıra bilişim ağı internet vasıtasıyla oluşturdukları içerikleri kamuya sunan kişi yahut kuruluşlar ile bu içeriklerin muhatabı olan kişi yahut kuruluşlar, ortaya çıkan hukuksal problemlerin tarafı olmaktadırlar. Büromuz, yıllara dayanan birikimi, bu alandaki öncü çalışmaları ile bilişim hukukunun ceza hukukunu, basın hukukunu, fikri mülkiyet hukukunu ilgilendiren tüm sorun ve uyuşmazlıklarında etkin hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktadır.

İletişim Bilgilerimiz

  • Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Kent Etabı Kule A1 Blok Kat:24 Daire: 132 Acıbadem/İstanbul
  • +90 216 688 72 85
  • [email protected]
  • +90 216 688 72 86