Basın Hukuku

Basın Hukuku

Basın hukuku, her türlü kitle iletişim aracı vasıtasıyla yapılan yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerden kaynaklanması muhtemel hukuksal sorunlara ilişkin kuralları ve uygulamaları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Kişilerin düşünce ve ifadelerinin bir aracı olan basına tanınan özgürlük ve bunun sınırları, hukuk devleti ilkesinin toplumsal hayata yansımaları yönünden de oldukça önemlidir. Basın hukuku; anayasa hukuku, ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, idare hukuku, medeni hukuk, fikri mülkiyet hukuku gibi birçok hukuk dalı ile yakın ilişki içerisindedir. Basın faaliyeti, haber verme hakkı, düşünce kanaatleri açıklama hürriyeti, eleştiri hakkı, mizah hakkı, bilgi edinme hakkı gibi farklı hak kategorileri içerisinde mütalaa edildiği ölçüde hukuka uygun ve meşrudur. Buna karşılık aynı faaliyet, özel hayatın korunması, kişilerin şeref ve haysiyetinin muhafazası, adil yargılama ilkesinin sağlanması gibi hak ve prensipleri ihlal ettiğinde, hukuka aykırı bir davranış olarak belirir. Ancak görüldüğü üzere birbirinden farklı hak ve menfaatlerin çatışması mümkündür ve her somut olayda, bunların titizlikle incelenmesi, ulusal ve uluslararası mevzuata, içtihatlara uygun bir çözüm üretilmesi zaruridir. Büromuz bu alanda da uzun yıllara dayalı birikimi ile etkin bir hukuksal yardım sağlamaktadır.

İletişim Bilgilerimiz

  • Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Kent Etabı Kule A1 Blok Kat:24 Daire: 132 Acıbadem/İstanbul
  • +90 216 688 72 85
  • [email protected]
  • +90 216 688 72 86